Akcent

Omezovat přínos regionálních festivalů jen na peníze je krátkozraké. Důležitější je jejich nevyčíslitelný vliv

Akcent

Omezovat přínos regionálních festivalů jen na peníze je krátkozraké. Důležitější je jejich nevyčíslitelný vliv
Festival Luhovaný Vincent, multisenzorické divadelní představení Lžička pod nos (Studio MoreThanThat)

Vltava

V rámci Divadelního festivalu Kutná Hora se setkali pořadatelé festivalů současného divadla z různých koutů světa i České republiky, aby diskutovali o funkčních modelech spolupráce mezi festivalovými producenty a místními samosprávami. Jak ovlivňují festivaly dění ve městě? A znají pořadatelé dobře své diváky? Příkladem mohou být festivaly Kult v Ústí nad Labem a Luhovaný Vincent v Luhačovicích. V Akcentu za ně promluví jejich ředitelé Honza Kvasnička a Magda Petráková.
Veronika Štefanová

Připravila: Veronika Štefanová

Editorka: Petra Kultová

Více z pořadu