Akcent

Máme povinnost oslovovat veřejnost srozumitelným jazykem, říkají pořadatelé sjezdu kunsthistoriků

Akcent

Máme povinnost oslovovat veřejnost srozumitelným jazykem, říkají pořadatelé sjezdu kunsthistoriků
Ilustrace k prorockému vidění jircháře Kryštofa Kottera ze Šprotavy, anonymní rytina v díle Jana Amose Komenského Lux in tenebris, Amsterodam 1657.

Vltava

Letošní sedmý sjezd historiček a historiků umění pořádaný Uměleckohistorickou společností se bude týkat infrastruktur dějin umění a umění samotného. Jak probíhají a jakou úlohu mají tato setkání pro odbornou obec? Jak v současnosti vypadá kunsthistorické bádání? Co uspíšila pandemie a co naopak online svět nenahradí? Na otázky Terezy Špinkové odpovídají členky a člen výboru UHS Hana Buddeus, Johana Lomová a Vít Vlnas.
Tereza Špinková

Připravila: Tereza Špinková

Editorka: Petra Kultová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají