Akademie

Tomás Luis de Victoria – Requiem za renesanční vokální polyfonii

Akademie

Tomás Luis de Victoria – Requiem za renesanční vokální polyfonii
Stránka z tisku Tomáse Luise de Victoria Missae Magnificat, Motecta psalmi et alia …. Madrid, 1600

Vltava

Tato Akademie je věnována dílu a životnímu příběhu jednoho z velikánů pozdní renesance, Tomási Luisi de Victoria. Španělský kněz, který působil významnou část života v Římě, patřil mezi největší a nejslavnější skladatele své doby. Jeho dílo můžeme vnímat i jako pomník hudební epoše, která jako svůj hlavní nástroj vnímala lidský hlas a jeho splétání do složitých polyfonních struktur.
Čeněk Svoboda

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají