Akademie

Hudba jako protest a povzbuzení. Pořad věnovaný dílům spojeným s událostmi let 1938 a 1968

Akademie

Hudba jako protest a povzbuzení. Pořad věnovaný dílům spojeným s událostmi let 1938 a 1968
Okupace Prahy sovětskými vojsky v roce 1968

Vltava

Ve dvacátém století zažila naše zem dvojí okupaci. Tu první předznamenalo odtržení pohraničních území, druhá, o třicet let později, se vydávala za bratrskou pomoc. V obou případech reagovali skladatelé, neboť hudba dokáže nejen povzbuzovat a utěšovat, ale také protestovat.
Vlasta Reittererová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají