100 let české státnosti ve Středočeském kraji

Tento pořad se již nevysílá

Jižní průčelí lánského zámku je orientováno směrem do rozlehlého parku

Region

Navštivte s námi atraktivní místa a připomeňte si zajímavé události ve středních Čechách od vzniku samostatného Československa až do současnosti.

Pořad připravuje

Mohly by vás zajímat i tyto pořady