Zprávy ze Severu

Stavební firmy s Krajskou zdravotní řeší vysoké vícenáklady na stavbě nového pavilonu v chomutovské nemocnici

Zprávy ze Severu

Stavební firmy s Krajskou zdravotní řeší vysoké vícenáklady na stavbě nového pavilonu v chomutovské nemocnici
Stavba pavilonu Emergency v chomutovské nemocnici

Sever

Několikanásobně dražší materiál a jeho dlouhé dodací lhůty – problémy, se kterými se během posledního roku kvůli vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu setkala nejedna česká stavební firma. Podobně je na tom také sdružení firem, které pracuje na stavbě nového pavilonu Emergency v chomutovské nemocnici. Podle firem vznikly vícenáklady v řádu 100 milionů korun. Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice v Chomutově spadá, to ale rozporuje.
Lucie Heyzlová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají