Zprávy ze Severu

Nadpoloviční většina obyvatel Počapel na Litoměřicku souhlasí s další těžbou štěrkopísku

Zprávy ze Severu

Nadpoloviční většina obyvatel Počapel na Litoměřicku souhlasí s další těžbou štěrkopísku
Spor o těžbu štěrkopísku

Sever

Obyvatelé Počapel u Terezína v anketě souhlasili s plánovanou těžbou štěrkopísku. Z celkového počtu 101 hlasujících jich 53 bylo pro těžbu. Proti další těžbě v jejich sousedství pak bylo 48 lidí.
Lucie Heyzlová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají