Jiří z Poděbrad: husitský král

Jiří z Poděbrad

Setkání s jediným českým králem, který nepocházel z panovnické dynastie.