Jan Amos Komenský: Učitel národů

Informace o obrázku

Setkání s českým filozofem, teologem, spisovatelem a zakladatelem moderní pedagogiky Janem Amosem Komenským.