Zelené světy

Některé rostliny mohou být nebezpečné, i když je nejíme a nejsme neopatrní

Zelené světy

Některé rostliny mohou být nebezpečné, i když je nejíme a nejsme neopatrní
Třemdava bílá

České Budějovice

Pasivně jedovaté rostliny jako například třemdava bílá jsou tématem magazínu Zelené světy. Člověk může po kontaktu s nimi přijít k újmě, i když rostliny nejí ani není jinak neopatrný. Dále se v pořadu bude mluvit o mykorhize neboli soužití hub s kořeny vyšších rostlin a uslyšíte i fejeton Mezi nebem a zemí a odpovědi na posluchačské dotazy.
Hana Šoberová, Pavel Chlouba

Ostatní také poslouchají