Zelené světy

Kouzelný svět retro rostlin

Zelené světy

Kouzelný svět retro rostlin
Monstera

České Budějovice

Rostlinám, které kdysi zdobily naše interiéry, je tentokrát věnovaný magazín Zelené světy. Vše navíc doplní nový fejeton zahradníka Pavla Chlouby, který vás zve k poslechu společně s moderátorkou Hanou Šoberovou.
Hana Šoberová, Pavel Chlouba