Zelené světy

Buky, květnaté louky, popínavé rostliny

Zelené světy

Buky, květnaté louky, popínavé rostliny
Nedaleko centra Hradce Králové vyrostla první květnatá louka

České Budějovice

Kouzelným světem rostlin, zahradní architektury i zahrádkářských novinek vás provází Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.