Zapomenuté domy

Nejstarším dochovaným domem v Kraslicích je hrázděnka z 18. století

Zapomenuté domy

Nejstarším dochovaným domem v Kraslicích je hrázděnka z 18. století
Hrázděnka stojí poblíž centra Kraslic

Karlovy Vary

Vůbec nejstarší dochovaný dům v Kraslicích stojí téměř v centru města, v ulici 5. května. Jedná se o velmi vzácnou a ojedinělou stavbu, kterou před lety zachránilo několik nadšenců a členů ze Spolku přátel města Kraslice.
Jana Strejčková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají