Zápisník zahraničních zpravodajů

Tisíce Turků položily život za Rakousko-Uhersko

Zápisník zahraničních zpravodajů

Tisíce Turků položily život za Rakousko-Uhersko
Turecký tábor na pomezí dnešní Ukrajiny a Polska

Radiožurnál

Asi každý zájemce o historii už někdy slyšel, jakou hrozbu představovalo v minulosti Turecko pro rakouské mocnářství. Osmanská armáda opakovaně obléhala dokonce i samotnou Vídeň. Daleko méně se ví, že o nějaká dvě století později naopak houževnatí Turci Rakousku-Uhersku pomáhali, a to za první světové války v boji proti Rusům.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají