Západočeský vandrovník

Rašeliniště v okolí Božího Daru v Krušných horách

Západočeský vandrovník

Rašeliniště v okolí Božího Daru v Krušných horách
Kolem Wolfg. vodopádů vede žlutá turistická značka

Karlovy Vary

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají