Západočeský vandrovník

Německý Bayern park

Západočeský vandrovník

Německý Bayern park
Kolem Wolfg. vodopádů vede žlutá turistická značka

Karlovy Vary

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají