Západočeský vandrovník

Jednou z nejstarších církevních staveb a nejvýznamnějších památek Šumavy je bezesporu kostel svatého Mořice. Najdeme ho na kopci Mouřenec nad Annínem, asi 10 km od Sušice. Na prohlídku se vydal s místním historikem Lukáš Milota.

Západočeský vandrovník

Jednou z nejstarších církevních staveb a nejvýznamnějších památek Šumavy je bezesporu kostel svatého Mořice. Najdeme ho na kopci Mouřenec nad Annínem, asi 10 km od Sušice. Na prohlídku se vydal s místním historikem Lukáš Milota.
Kolem Wolfg. vodopádů vede žlutá turistická značka

Karlovy Vary

Více z pořadu