Západočeský vandrovník

Goethova skalka

Západočeský vandrovník

Goethova skalka
Kolem Wolfg. vodopádů vede žlutá turistická značka

Karlovy Vary

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají