Západočeský vandrovník

Dalovické tvrziště z 13. století patří k nejstarším památkám v obci Dalovice. Dnes zde najdete zbytky původního sklepení a památný Körnerův dub. Zajímavým okolím tohoto historického místa provedl redaktorku Pavlu Sofilkaničovou místní historik Milan Holý.

Západočeský vandrovník

Dalovické tvrziště z 13. století patří k nejstarším památkám v obci Dalovice. Dnes zde najdete zbytky původního sklepení a památný Körnerův dub. Zajímavým okolím tohoto historického místa provedl redaktorku Pavlu Sofilkaničovou místní historik Milan Holý.
Kolem Wolfg. vodopádů vede žlutá turistická značka

Karlovy Vary

Více z pořadu