Zaostřeno

Britové řeší problém s lodní dopravou do Evropy

Zaostřeno

Britové řeší problém s lodní dopravou do Evropy
Diplomatické vztahy mezi Španělskem a Velkou Británií vyhrotilo vplutí lodi španělských celníků do gibraltarských vod (ilustrační foto)

Plus

Lodní přepravce P&O Ferries, který zajišťuje i spojení s Francií přes Lamanšský průliv, nahradil 800 zaměstnanců agenturními pracovníky. Od té doby nedokázal svou činnost úplně obnovit. Masivní propouštění vyvolalo velké protesty a jednala o něm vláda i parlament. 
Tomáš Havlín

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají