Z kopca na kopec

Pravěké kopce živých a mrtvých na okraji Terezského údolí

Z kopca na kopec

Pravěké kopce živých a mrtvých na okraji Terezského údolí
Rmíz

Olomouc

Terezské údolí se táhne od Náměště na Hané k Laškovu. Na podzim lákají k vycházce květy ocúnů. Na kopci Rmízu u Laškova bývalo hradiště. Z východní strany ho chránily strmé srázy. Jinde stály hradby, které, jak se odhaduje, sahaly až do výšky pěti metrů. Můžeme narazit na pozůstatky čtyř pásem mohutného opevnění. 

Ostatní také poslouchají