Z kopca na kopec

Juliova hora – místo bájného Caesarova hradu

Z kopca na kopec

Juliova hora – místo bájného Caesarova hradu
Pohled ze semináře k radnici

Olomouc

O tom, že návrší v centru Olomouce bylo historicky významným, nepochybovali ani naši předkové. Věřilo se, že zde stával hrad bájného zakladatele Olomouce Julia Caesara. 

Ostatní také poslouchají