Wydarzenia

Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

Wydarzenia

Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie
Polská vlajka

Ostrava

"Ojczyznę niepodległą zachowaj nam, Panie" - audycja redaktora Jacka Sikory.
Jacek Sikora