Wydarzenia

Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

Wydarzenia

Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie
Polská vlajka

Ostrava

Wspomnienia o Polskim Balu w Karwinie oraz o jubileuszu 100 lecia PTTS „Beskid Śląski".

Ostatní také poslouchají