Wydarzenia

Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

Wydarzenia

Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie
Polská vlajka

Ostrava

Życzenia i plany Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie dla Zaolzia, konkurs „Tu się czyta” oraz spektakl o przemocy domowej.

Ostatní také poslouchají