Wydarzenia

Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

Wydarzenia

Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie
Polská vlajka

Ostrava

Dni Polskie i Święto Niepodległości, wandale w redakcji "Głosu" i ZG PZKO oraz próba Sceny Lalek „Bajka".

Ostatní také poslouchají