Wydarzenia

Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

Wydarzenia

Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie
Polská vlajka

Ostrava

Wieczór MK PZKO Ostrawa poświęcony twórczości Sławomira Mrożka oraz „Rozmowy na koniec wieku Zaolzia" z historykiem Grzegorzem Gąsiorem.