Vypravěči

Host: Ivan Kruis, který spojil svůj život s českou knihou

Vypravěči

Host: Ivan Kruis, který spojil svůj život s českou knihou
Vypravěči

Dvojka

Je tvůrcem osnov předmětu Dějiny knižní kultury. Spolupracoval dlouhodobě s Čs. rozhlasem. V jeho poezii se prolíná milostná lyrika s historií a pamětí krajiny.

Ostatní také poslouchají