Vypravěči

Botanik Václav Větvička

Vypravěči

Botanik Václav Větvička
Vypravěči

Dvojka

Václav Větvička  po odchodu z Karlovy univerzity působil jako vedoucí parku při zámku ve Štiříně. I dnes tam provází výpravy a návštěvníky.  Připravila Světlana Lavičková.

Ostatní také poslouchají