Výlety

Vrtbovská zahrada je architektonickým skvostem na svahu pražského Petřína

Výlety

Vrtbovská zahrada je architektonickým skvostem na svahu pražského Petřína
Směrem vzhůru se zahrada zužuje a v nejvyšší části končí obloukovou kulisou o třech polích

Rádio vašeho kraje

Pražská Vrtbovská zahrada je nemovitá kulturní památka I. stupně zapsaná na seznamu UNESCO. Terasovou barokní zahradu italského typu si na začátku 18. století u svého paláce nechal vybudovat nejvyšší purkrabí Pražského hradu Jan Josef hrabě z Vrtby.

Více z pořadu