Výlety

V Harrachově nahlédnete pod ruce mistrů sklářů v nejstarší fungující české sklárně

Výlety

V Harrachově nahlédnete pod ruce mistrů sklářů v nejstarší fungující české sklárně
Harrachovská sklárna stojí na rukodělné práci

Rádio vašeho kraje

Krkonošský Harrachov je známé horské letovisko, celoročně vyhledávané hlavně sportovně založenými turisty. Tradiční obživou místních obyvatel však bývala sklářská výroba. Dokladem toho je nejstarší dosud fungující sklárna v Čechách, kam se můžete vydat po celý rok na exkurzi.

Více z pořadu