Výlety

V Čisté u Litomyšle mají novou vyhlídkovou stezku v korunách stromů. Symbolicky obepíná dvě lípy

Výlety

V Čisté u Litomyšle mají novou vyhlídkovou stezku v korunách stromů. Symbolicky obepíná dvě lípy
Vyhlídková stavba u Fajmonovy lípy v Čisté u Litomyšle

Rádio vašeho kraje

Pravděpodobně nejkratší vyhlídkový chodník najdete v Čisté u Litomyšle v Pardubickém kraji. Jeho středobodem se stala stará Fajmonova lípa, která v polích severovýchodně od obce stojí nějakých 250 až 350 let. Kdysi vytyčovala hranici pozemku místního statkáře Fajmona. Lípa má přitom pohnutý osud. Snad právě proto se stala místním symbolem.
Tereza Brázdová

Více z pořadu