Výlety

Půdní prostor muzea v Semilech je věnován tajemství řemesel našich předků

Výlety

Půdní prostor muzea v Semilech je věnován tajemství řemesel našich předků
Malovaný nábytek

Rádio vašeho kraje

V Libereckém kraji leží na soutoku Jizery s Oleškou už od 14. století město Semily. První písemná zmínka o Semilech je z roku 1352 a týká se farního kostela. Mezi nejstarší zaměstnání místních obyvatel patřilo plátenictví a soukenictví. Nejen těmto řemeslům, ale také vybavení chalup, podkrkonošským krojům a životu našich předků na Semilsku je věnovaný půdní prostor Muzea a Pojizerské galerie Semily.
Jaroslav Hoření

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají