Výlety

Přírodní rezervace Rákosina je cenným biotopem mokřadů. Díky tomu se stala rájem vodního ptactva

Výlety

Přírodní rezervace Rákosina je cenným biotopem mokřadů. Díky tomu se stala rájem vodního ptactva
Přírodní rezervace Rákosina je cenným biotopem mokřadů

Rádio vašeho kraje

Přírodní rezervace Rákosina se nachází v Chráněné krajinné oblasti Poodří v Moravskoslezském kraji. Součástí cenného biotopu mokřadů jsou vodní plochy a tůně obklopené loukami a křovinami. Rezervace je především zoologicky významnou lokalitou a vyhledávaným domovem nejrůznějších druhů ptáků, obojživelníků i savců.
Naďa Čvančarová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají