Výlety

Podřípský pohyblivý betlém ze šustí v Bechlíně je světovým unikátem. Ukazuje i výjevy běžného života

Výlety

Podřípský pohyblivý betlém ze šustí v Bechlíně je světovým unikátem. Ukazuje i výjevy běžného života
Svatá rodina

Rádio vašeho kraje

V Bechlíně na Litoměřicku v Ústeckém kraji mají světový unikát. Pohyblivý Podřípský betlém Jiřiny Šustrové vyrobený ze šustí. Betlém má rozlohu čtyři krát dva metry a čítá na 230 figur. Proměňující se denní i noční výjevy vyprávějí o narození Ježíše Krista. Kromě příbytku Josefa, Marie a Ježíška v něm najdeme také školu, statek, řezníka, kováře nebo malíře.
Eva Bucharová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají