Výlety

Po stezce Járy Cimrmana v Lomnici je třeba se plahočit. Na jejím konci vás čeká mistrova „plostika“

Výlety

Po stezce Járy Cimrmana v Lomnici je třeba se plahočit. Na jejím konci vás čeká mistrova „plostika“
Zploštělá podoba Járy Cimrmana od sochaře Jožky Zahradníka

Rádio vašeho kraje

Hledat stopy Járy Cimrmana není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Protože se Cimrman nepochybně narodil ve Vídni někdy v letech 1869 až 1874, lze za výchozí bod zvolit sídlo tehdejší rakousko-uherské monarchie Hofburg v hlavním městě mocnářství. Vydáme-li se odtud směrem na sever, na jižní Moravu, pak se po přibližně 155 kilometrech a 512 metrech standardní chůze běžného Čecha trvající průměrných 44 hodin a 21 minut ocitneme v Lomnici u Tišnova.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají