Výlety

Olomoucký přemyslovský hrad připomíná okrouhlá věž se střílnami v komplexu staveb vedle katedrály

Výlety

Olomoucký přemyslovský hrad připomíná okrouhlá věž se střílnami v komplexu staveb vedle katedrály
Okrouhlá věž je pozůstatkem hradu Olomouc

Rádio vašeho kraje

V Olomouci stával ještě před založením města významný moravský hrad. Našli bychom ho na místě, které je působivé dodnes. Na vysokých hradbách, ze kterých vystupují skály, se tyčí věže katedrály a právě tam je možné vidět pozůstatek onoho středověkého hradiště.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají