Výlety

Na Ostrov na Vltavě nevede žádný most. Přesto tam kdysi stával klášter

Výlety

Na Ostrov na Vltavě nevede žádný most. Přesto tam kdysi stával klášter
Ostrov u Davle láká k návštěvě

Rádio vašeho kraje

Výlet na Ostrov u Davle nedaleko Prahy musíte spojit buď se sportovním výkonem, kdy na přibližně 100 metrů vzdálený břeh doplavete, anebo si přes Vltavu pronajmete loď. Na ostrově vás potom čeká výlet do historie. Tajuplný ostrov si kdysi vybral Boleslav III., aby na něm v roce 999 založil druhý mužský benediktinský klášter na našem území.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají