Výlety

Hrad Vildštejn je jedním z nejstarších českých hradů. Jeho zdmi se prý prochází nejen Bílá paní

Výlety

Hrad Vildštejn je jedním z nejstarších českých hradů. Jeho zdmi se prý prochází nejen Bílá paní
Hrad Vildštejn

Rádio vašeho kraje

Hrad Vildštejn se nachází v Karlovarském kraji, devět kilometrů od Františkových Lázní v malém městě Skalné u Chebu. Původně vodní hrad byl založen ve 12. století a za více než 800 let se v jeho zdech vystřídalo mnoho šlechtických rodů. V roce 1999 přešel zchátralý hrad do vlastnictví rodiny Pumrů, která se ho rozhodla zachránit – opravit a zpřístupnit jeho prostory veřejnosti.
Jana Strejčková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají