Výlety

Do židovského ghetta v Březnici dodnes můžete projít uličkou, která se na noc zavírala

Výlety

Do židovského ghetta v Březnici dodnes můžete projít uličkou, která se na noc zavírala
Synagoga přirozeně vytváří v ghettu dvě náměstí

Rádio vašeho kraje

Židovská čtvrť v Březnici ve Středočeském kraji je jedním z nejzajímavějších urbanistických celků židovského osídlení, které se v českých zemích dochovaly. Byla založena v roce 1570. Dodnes tvoří unikátní ucelený architektonický komplex z období výstavby v první polovině 18. století, kdy zde žila významná židovská komunita a kdy přímo v Březnici sídlil krajský rabín.
Markéta Vejvodová

Více z pořadu