Výlety

Břevnovský klášter je nejstarším mužským klášterem na našem území. Projít se můžete i jeho zahradami

Výlety

Břevnovský klášter je nejstarším mužským klášterem na našem území. Projít se můžete i jeho zahradami
Klášter byl založen roku 993

Rádio vašeho kraje

Břevnovský klášter v Praze byl prvním mužským klášterem na našem území. Jeho historie je více než tisíciletá. O tom, proč byl klášter zřízen právě na Břevnově, vypráví legenda, ve které hrají hlavní roli sny, studánka a kus dřeva se třemi suky. V roce 1993 obdržel klášter zvláštní listinou papeže Jana Pavla II. titul arciopatství. Tedy titul zvlášť významného, samostatného a právně nezávislého mužského kláštera.
Jolana Nováková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají