Výlety

Božídarské rašeliniště patří k největším u nás. Nejzajímavější částí vás provede naučná stezka

Výlety

Božídarské rašeliniště patří k největším u nás. Nejzajímavější částí vás provede naučná stezka
Nápadné pahorky tzv. sejpy jsou pozůstatky po středověkém rýžování cínové rudy

Rádio vašeho kraje

Na rozsáhlé náhorní plošině Krušných hor, mezi městem Boží Dar a již zaniklou obcí Ryžovna se nachází významná lokalita Božídarské rašeliniště. Ta byla v roce 1965 vyhlášena národní přírodní rezervací. Chráněné území se postupně zvětšovalo a dnes zabírá plochu 1 160 hektarů. Unikátní zamokřené území poskytuje ideální podmínky pro život chráněných druhů rostlin a živočichů.

Více z pořadu