Výlety

Akvadukt v zámeckém parku v Lednici je napodobeninou římského vodovodu s umělým vodopádem

Výlety

Akvadukt v zámeckém parku v Lednici je napodobeninou římského vodovodu s umělým vodopádem
Akvadukt v zámeckém parku v Lednici

Rádio vašeho kraje

Rod Liechtensteinů si velmi potrpěl na zajímavé parkové stavby a tak vedle Minaretu nebo Janohradu najdeme v zámeckém parku v Lednici na Břeclavsku další stavbu inspirovanou jinými kraji. Uprostřed Zámeckého rybníku na Grottovém ostrově nechal Jan I. Josef z Liechtensteina vybudovat napodobeninu ruiny římského akvaduktu, který měl doplnit umělý vodopád. Záměr se sice příliš nevydařil, přesto je akvadukt zajímavým parkovým prvkem.
Zdeněk Truhlář

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají