Krajinou barokní. Na Kuks, do Betléma i za dalšími památkami

Barokní areál Kuks

Říká se, že sama česká krajina je „barokní“ a právě její proměnlivá přírodní krása se stala ideální kulisou barokní kulturní krajiny komponované. Dominanty návrší a věží se propojily liniemi dalekých výhledů, podle osy se souměrně rozčlenil prostor parků a zahrad, do daleka se rozvinuly aleje. Bylo to baroko, které si jako první začalo estetiky krajiny všímat a tehdejší velká panství umožnila velkoryse plánovat, dotvářet i měnit.
Připravili: Pavel Krejčí, Eliška Pilařová

Mohly by vás zajímat i tyto pořady