Východočeské výlety

Skutečsko už dávno není krajem kamene a bídy

Východočeské výlety

Skutečsko už dávno není krajem kamene a bídy
Rozhledna na Křížové hoře je z dálky viditelná

Pardubice

Tvrdá práce kameníků a jejich nuzné životní podmínky působily v kraji časté sociální nepokoje. Revolty, vzpoury a stávky kameníků jsou zachyceny v kronikách okolních obcí.

Ostatní také poslouchají