Východočeské výlety

Od Žižkova dubu v Bystřeci je vidět až na Sněžku

Východočeské výlety

Od Žižkova dubu v Bystřeci je vidět až na Sněžku
Rozhledna na Křížové hoře je z dálky viditelná

Pardubice

Příroda byla k obci Bystřec štědrá. Jsou tam místa s dalekými rozhledy, rozkvetlé louky u lesů, kde není slyšet nic než šumění potoka a zpěv ptáků.

Ostatní také poslouchají