Východočeské výlety

Nemošice jsou součástí Pardubic, ruch velkoměsta tam ale nedolehne

Východočeské výlety

Nemošice jsou součástí Pardubic, ruch velkoměsta tam ale nedolehne
Slepé rameno Chrudimky v Nemošicích

Pardubice

Nemošice nedávno oslavily 700 let od první písemné zmínky o obci. Majitelem vsi byl na začátku 14. století Vilém z Nemošic, kterého kroniky zmiňují několikrát, bohužel vždy v souvislosti s okrádáním vyšší šlechty. 
Milena Potůčková