Vybrali jsme pro vás

Historické ohlédnutí: Prezidentské návštěvy v Libereckém kraji

Vybrali jsme pro vás

Historické ohlédnutí: Prezidentské návštěvy v Libereckém kraji
Prezident T. G. Masaryk v tmavé verzi svého sportovně laděného vycházkového „stejnokroje“

Liberec

Českoslovenští i čeští prezidenti opakovaně navštívili území současného Libereckého kraje. Některé prezidentské cesty zrekapitulovala redaktorka Jana Švecová.
Jana Švecová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají