Volej

Nenávistné písně

Volej

Nenávistné písně
Volej: Nenávistné písně

Radio Wave

K málokteré emoci nás může hudba stimulovat tak účinně, jako je tomu v případě nenávisti. Jak zní skladby, které ji provokují nebo tematizují? Nenávistné Volej je tu!

Ostatní také poslouchají