Vltavské speciály

Století robotů. Čím Čapkovo drama R.U.R. fascinovalo svět aneb Cesta do hlubin robotovy duše

Vltavské speciály

Století robotů. Čím Čapkovo drama R.U.R. fascinovalo svět aneb Cesta do hlubin robotovy duše
Scéna z R.U.R. Karla Čapka, BBC Television

Vltava

Drama stvořil na vrcholu pandemie španělské chřipky v roce 1920. K jejím obětem patřili třeba Egon Schiele, Edmond Rostand a také Guillaume Apolinaire. Tovární výroba umělých bytostí – Robotů vedla v dramatu nakonec k jejich vzpouře proti svým stvořitelům – lidem. Čapek tak reagoval na možnosti vědeckotechnického pokroku, který sliboval osvobození člověka od namáhavé stereotypní fyzické práce. Co si ale počít s tím, když takto stvořená bytost objeví svou duši?Hovoří: ředitel Památníku Karla Čapka ve Staré Huti Zdeněk Vacek a odbornice na umělý život Jitka Čejková z Ústavu chemického inženýrství
Připravili: Antonín Pfeifer, Jaroslav Hroch
Dramaturgie: Antonín Pfeifer
Premiéra: 2020-12-25

Hudební dramaturgie: Veronika Lucassen